Home » Branches » Luchtvaartindustrie en chroom-6

Luchtvaartindustrie en chroom-6

In de luchtvaartindustrie wordt veel gewerkt met chroomhoudende producten vanwege onder andere de roestwerende eigenschappen. Dit brengt risico’s met zich mee. CWN plaatst in bedrijven waar chroom-6 houdende producten worden verwerkt een multifunctionele behandelruimte en traint daarnaast uw medewerkers om deze ruimte veilig te gebruiken. Zo voorkomen we dat er enige vorm van besmetting kan plaatsvinden. Onze behandelruimte is zodanig ingericht dat zowel afvalstromen als personen die in contact zijn gekomen met chroom-6 houdende stoffen veilig worden gedecontamineerd.

Ons systeem bestaat uit een 3-traps sluis waar in de opeenvolgende sluizen personen en afvalproducten van grofmazig naar zeer fijnmazig gereinigd. Dit doen wij door middel van een hoog-vacuümsysteem. Door middel van een downdraft luchtstroom worden Persoonlijke Beschermingsmiddelen en afvalstoffen ontdaan van besmetting. Tenslotte vindt de laatste reiniging plaats in een natte cel. Iedere sluis heeft haar eigen geavanceerde filtersystemen. Deze filters zorgen ervoor dat zowel de afgezogen lucht als het afgevoerde water zodanig gefilterd worden, dat de lucht en het water zonder enige vorm van besmetting het bedrijf kan verlaten via riool of buitenlucht.

Voor het onderhoud hebben wij gespecialiseerd personeel dat de installatie maandelijks reinigt en de filtersystemen vervangt. Hierdoor garanderen wij dat de installatie op ieder moment voldoet aan de hoogste veiligheidseisen.

De gehele multifunctionele behandelruimte wordt 24- uur per dag gemonitord. Hiermee bewaken wij de kwaliteit. Alle gegevens van deze monitoring worden automatisch bewaard in een logboek. Bij het benaderen van risicozones binnen de werkruimten volgt een akoestisch waarschuwingssignaal.

Veiligheid van medewerkers in de luchtvaartindustrie, bescherming van het milieu en kwaliteit van het eindproduct staan bij deze multifunctionele behandelruimten centraal, maar daarnaast besteedt CWN ook aandacht aan het energievraagstuk. Ook deze behandelruimten zijn voorzien van geavanceerde systemen om warmte terug te winnen en door computergestuurde systemen zorgen wij dat de verwarming en luchtbehandeling altijd aangepast wordt aan de te verwerken producten en de behandelen objecten. Meer kunt u hierover lezen op de pagina Energie, milieu en techniek.

Vanwege de hierboven beschreven werkwijze zijn wij het enige chroom-6 erkende onderhoudsbedrijf voor defensie.

CWN ontwikkelt voor de luchtvaartindustrie een arbeidshygiëneplan, levert alle benodigde verbruiksmaterialen, verpakt alle niet reinigbare afval op de wettelijk voorgeschreven wijze en zorgt daarnaast voor alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw personeel.

Door intensieve en jarenlange samenwerking met defensie en verschillende bedrijven in de luchtvaartindustrie weten we als geen ander welke knelpunten en risico’s wij voor u als ondernemer kunnen wegnemen.