• 20210229 135756

De spijker op zijn kop!

 

 

In nauwe samenwerking met 2 ervaren partners op het gebied van toelevering aan timmerfabrieken leveren wij een compleet systeem voor het spuiten en drogen van houtproducten. Spuiten, drogen en een eventuele tweede spuitronde voor het aflakken van producten worden volledig automatisch uitgevoerd met behulp van een uitgekiend traversesysteem en een spuitrobot. Het proces kent drie zones:

 

Spuitzone

 

De producten uit de timmerfabriek worden aan een traverse bevestigd, de producten worden door middel van barcodes gelinkt aan een chip in de traversebalk. De barcode bevat alle benodigde informatie van het volledige proces van het timmerwerk. Wanneer de balk vol is, wordt deze volledig automatisch naar de spuitzone getransporteerd en daar wordt ieder afzonderlijk product gescand. Het gescande beeld wordt omgezet om de bewegingen van de robotarm aan te sturen. De spuitzone is voorzien van ons geavanceerde filtersysteem dat grote hoeveelheden nevel af kan vangen. Voordeel hiervan is dat er een lage frequentie van het vervangen van de filtersystemen realiseren. 

De spuitzone is voorzien van ons klimaatbeheersingssysteem. Dit is uitgerust met verwarming en luchtbevochtiging, zodat het laksysteem onder de juiste temperatuur en luchtvochtigheid wordt aangebracht. Hierdoor kunnen we optimaal resultaat garanderen.

 

Flash-off zone

 

Na het spuitproces verplaatst de traversebalk zich naar de flash-off zone. In deze zone wordt het spuitwerk door vernevelaars op de juiste luchtvochtigheid gehouden, zodat de zojuist aangebrachte verf op optimale wijze kan samenvloeien.

 

Drogen

 

Na de flash-off zone wordt de traversebalk naar de droogruimte getransporteerd voor ons 3D droogproces. In deze tunnel zijn verschillende zones, waarin zowel de temperatuur als de luchtsnelheid worden aangepast. Het spuitwerk wordt door deze ruimte getransporteerd, waarbij in opeenvolgende zones zowel de temperatuur als de luchtsnelheid verhoogd worden. Door dit gefaseerd te laten plaatsvinden zorgt het systeem voor een optimale doordroging van de aangebrachte verflaag. Aan het eind van dit proces kan de traversebalk naar wens getransporteerd worden naar de montage afdeling of opnieuw naar de spuitcabine voor een tweede laag. Deze tweede laag kan iedere gewenst RAL kleur zijn.  

 

Doordat we een volledig geautomatiseerd traject aanbieden, kan het totale proces ook buiten werktijd doorgaan. Producten die we aan het eind van de dag aan het systeem aanbieden zijn daardoor de volgende ochtend klaar voor afmonteren.